ДИМИНУТЍВ

ДИМИНУТЍВ м. Езикозн. Деминутив.

— От лат. diminutivum.

Списък на думите по буква