ДИМИТРОВГРА̀ДСКИ

ДИМИТРОВГРА̀ДСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от Димитровград. Вчера в дирекцията на Димитровградския каменовъглен басейн стана важна конференция. РД, 1949, бр. 17, 2. Отчетната дейност на двата стройрайона показа, че по-добре са работили димитровградските строители. ВН, 1960, бр. 2856, 1.

Списък на думите по буква