ДИМЯ̀Т

ДИМЯ̀Т, мн. няма, м. 1. Винен и десертен сорт бяло грозде с приятен аромат и топчести жълтозелени зърна. У нас се произвеждат различни видове грозде. От десертните гроздя най-известен сорт е "Болгар" .. Известни сортове са още "Димят" — ..; "Тамянка" — ..; "Памид", "Мискет" и др. Геогр. Х кл, 119. А далеч, лозя, лозя, градини — / хе — до хоризонта задимен. / Знаят те — памид берат за вино, / че димята още е зелен... Л. Стефанова, СКО, 38.

2. Вино, приготвено от този сорт. Бутилка димят. Варненски димят. Поморийски димят. Чирпански димят.

— От гр. 2υμιατός 'тамян'.

Списък на думите по буква