ДИНАМЍТЕН

ДИНАМЍТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Прил. от динамит. Ако оставим отгоре на някоя къща динамитен фишек и го запалим, пробива къщата. Лет., 1876, 91. Мо‑

жем да очакваме нови динамитни атентати на влакове и станции, на казарми, военни складове, .., пощи и други държавни учреждения. Пряп., 1903, бр. 6, 1. Динамитен погреб.

Списък на думите по буква