ДИНАМЍЧНО

ДИНАМЍЧНО нареч. Със сила, с бързо движение и с напрежение; динамически. Челюстите динамично захрущяват, сякаш огромното стоманено животно спокойно започва дневната си закуска със скални блокове. В. Ченков, ЗХ, 115. Събитията в света се развиват динамично и привличат вниманието на трудещите се. ВН, 1960, бр. 2704, 2. Инструментацията в оркестровите творби на Дворжак е разнообразна и цветиста — ту нежни багри, ту мощни избухвания ѝ предават динамично колоритна ефективност. БНТ, 1941, бр. 223, 2.

Списък на думите по буква