ДИНАМЍЧНОСТ

ДИНАМЍЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от динамичен; динамика, динамизъм. Градът се преобразява с необикновена динамичност. НК, 1958, бр. 6, 3. Майсторски подбраният диалог увеличава извънредно много динамичността на стила. Б. Шивачев, Съч. I, 79. Славейков е завардил и в последната редакция амфибрахния размер .. — за да бъде първата част в хармония с общия ритмичен тон на стихотворението; но за да му придаде по-голяма динамичност, намалил е броя на сричките. Л. Георгиев, БР, 1931, кн. 8, 288.

Списък на думите по буква