ДИНА̀МО

ДИНА̀МО, мн. ‑а, ср. Динамомашина, динамомотор. Динамото жужеше и фарът мигаше на пресекулки; гумите шумоляха меко по шосето. Г. Мишев, ЕП, 50. — Закачи чаршафа на оня там дувар — наредил той на Михал и сам нагласил динамото в единия край на запустелия селски мегдан. Н. Хайтов, ПП, 132-133. Между многобройните вещи имаше и едно красиво джобно фенерче с ръчно динамо. П. Вежинов, НС, 258. Впери [Бойков] очи и като че видя младия Ралев да се разхожда между тъпите туловища на двете мощни динама, да поглежда мраморната дъска с електрическите ключове на стената. О. Василев, Т, 278.

— Нем. Dynamo.

Списък на думите по буква