ДИНАМОГРА̀Ф

ДИНАМОГРА̀Ф м. Техн. Динамометър, снабден със самопишещо приспособление, което записва големината на измерваната величина. Пружинен динамограф.

— От динамо + гр. γράφω 'пиша'.

Списък на думите по буква