ДИНДЯ̀КАНЕ

ДИНДЯ̀КАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от диндякам и от диндякам се; динкане, дундуркане, друсане.

Списък на думите по буква