ДИО̀Д

ДИО̀Д м. Електр. Електронна лампа с два противополжни електрода, която има еднопосочна проводимост и се използва за изправяне на променлив ток и детектиране. В настояще време се изработват германиеви диоди и триоди, аналогични по своето действие на електронните усилвателни лампи. ВН, 1958, бр. 2045, 4. В Ботевград се намира първият у нас завод за полупроводникови диоди и транзистори.

◊ Двоен диод. Електр. Диод, който съдържа един катод и два анода.

— От гр. δις 'два пъти' + електрод.

Списък на думите по буква