ДИОКСЍН

ДИОКСЍН м. Хим. Силно отровен, токсичен субпродукт от производството на хлорни деривати на фенола, който е опасен замърсител на околната среда. Замервания за диоксин и фурани у нас не са правени от началото на годината. ДТ, 1999, бр. 91, 2.

— Фр. dioxine.

Списък на думите по буква