ДИОНЍСИИ

ДИОНЍСИИ само мн. Книж. Древногръцки празненства в чест на бог Дионис, с които е свързан произходът на древногръцкия театър и драма. Дионисиите са били чествани два пъти в годината.

◊ Големи дионисии. Книж. Празненства в чест на бог Дионис, които са ставали през м. март. Малки дионисии. Книж. Празненства в чест на бог Дионис, които са ставали през м. декември.

Списък на думите по буква