ДИО̀ПТРИЯ

ДИО̀ПТРИЯ ж. Физ. Единица мярка за пречупвателна сила на леща или на оптична система.

— От гр. διοπτρεία 'проницателност'. — От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква