ДИОПТРОМЀР

ДИОПТРОМЀР м. Физ. Уред за измерване пречупвателната сила на лещи и стъкла за очила в диоптри.

— От Ал. Милев и др., Речник на чуждите думи в българския език, 1970.

Списък на думите по буква