ДИОРА̀МА

ДИОРА̀МА ж. Спец. Рисунка, изписана от двете страни на прозрачна тънка материя, матово стъкло и др., която скрито се осветява отгоре и отзад, създавайки впечатление, че се намира в пространството, а не върху плоскост. Той направил хубав скален масив, по който наредил в съответна поза срещащите се в скалните биотопи животни, като диви кози, орли и др. Тази диорама направила много силно впечатление на посетителите и тя утвърдила положението на автора ѝ като препаратор в София. К. Тулешков, НЗ, 12. Г-жа Дрянкова посещава и Тръпковата галерия. Тя бе ходила там още през януари, за да види Александър Божиновата "диорама" — едно име, което никой не бе чувал. М. Кремен, РЯ, 435.

— От гр. διά 'през' + ?ραμα 'виждане'.

Списък на думите по буква