ДИОРЍТ

ДИОРЍТ м. Геол. Зеленикавосива зърнеста масивна скала от магмената група, използвана като строителен материал в архитектурата и скулптурата. По-важните магматични скали са гранитът, диоритът, сиенитът, андезитът, риолитът, базалтът и др. П. Мандев, СПВ, 7. Диоритите са зърнести средно до тъмнооцветени пъстри скали, изградени от среден плагиоклаз и фемичен минерал (амфибол, авгит, биотит). Г. Георгиев, МП, 184.

— От гр. διορίζω 'разделям' през фр. diorite.

Списък на думите по буква