ДИОРЍТЕН

ДИОРЍТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Геол. Който се състои от диорит или съдържа диорит; диоритов. Навсякъде [между Бистрица и Железница] стърчат грамадни сиенитни и диоритни блокове, които само един ледник би могъл да пренесе и наслага всред чакъла, пясъка и глината. П. Делирадев, В, 36. Островът е изграден от миоценски коралови варовици. Само в централните планински части има гранитни, диоритни, габрови и перидотитови скали. Хр. Тилев, Ф, 108.

Списък на думите по буква