ДИПЛОКО̀КИ

ДИПЛОКО̀КИ мн., ед. (рядко) диплоко̀к м. Мед. Род бактерии, обикн. със сферична форма, които се характеризират с чифтно разположение и понякога образуват къси верижки.

— От гр. διπλο?ς 'двоен' и κόκκος 'зърно'.

Списък на думите по буква