ДИПЛОМА̀НТ

ДИПЛОМА̀НТ м. Студент, който подготвя дипломна работа за завършване на висшето си образование. В изработването на проектите за някои детайли и възли се присъединиха и студенти-дипломанти от Инженерно-строителния институт в София. ВН, 1964, бр. 3873, 1. Дипломантите стояха вцепенени. Те видяха треперещите нежни ръце, които опипваха картите .. и навлажнените очи на своя професор, който се прощаваше кротко с този мил кът. Ив. Борисов, НПГ, 40. У повечето от дипломантите се вижда искрен стремеж за създаване на оперен театър, а не за формална изява на гласови способности. НК, 1958, бр. 29, 6.

— Рус. дипломант.

Списък на думите по буква