ДИПЛОМА̀НТКА

ДИПЛОМА̀НТКА ж. Студентка, която подготвя дипломна работа за завършване на висшето си образование. Пред кабинета на професора чакаха за консултация няколко души студенти и две дипломантки.

— Рус. дипломантка.

Списък на думите по буква