ДИПЛОМА̀ТСТВАНЕ

ДИПЛОМА̀ТСТВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от дипломатствам; дипломатствуване.

Списък на думите по буква