ДИПЛОМА̀ЦИЯ

ДИПЛОМА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. 1. Дипл. Съвкупност от методи, средства, действия и правни норми, с които си служат държавните органи и техните представители при провеждане на външната политика на държавата. Той [Али] видя, че всестранната държавническа дейност го затрупва и не му остава време да се отдава с присъщата му страст на своето любимо занимание: използуване дипломацията за вътрешно потягане на империята. Ст. Дичев, ЗС I, 202. На раздяла лорд Мера им е пожелал .. пълен успех в тяхната мисия, като е прибавил да каже и тука, че колкото за освобождението на България от турското иго, това е работа на политиката и на дипломацията. К. Величков, ПССъч. VIII, 286. Французкият язик е общеупотребителен в европейската дипломация. Ив. Богоров, ВГД (превод), 107.

2. Стесн. Разг. Специалност във висше учебно заведение. Посъветва я дори да се запише в Свободния университет .. А тя се засмя високо, каза, че ще следва дипломация и че ще стане пълномощна министерка в Патагония... М. Грубешлиева, ПП, 216.

3. Събир. Остар. Дипломатите на една държава, на един континент, всички дипломати. Източният въпрос нахлуваше силом в историята и в кабинетите на дипломацията и заглушаваше всичките други в Европа. Ив. Вазов, Съч. VII, 173. И най-големите приятели на Турция ще бъдат принудени да отстъпят пред напора на всеобщото негодувание. Съвестта на народите ще сломи разчетите на дипломацията. К. Величков, ПССъч. I, 100. Големанова: — Ами ти нали обеща на шефката малко розово масло? .. Горилков: — Защо ѝ е пък масло? Големанов: — Щяла да го даде на някоя си от дипломацията, да си имала съвсем чисто нашенско. Ст. Л. Костов, Г, 33.

4. Разг. Дипломатичност. Съобразно със спецификата на двете деца водим много сложна и донякъде компромисна политика на отстъпки, на хитрувания, на голяма дипломация. Н. Стефанова, ОС, 62. — Ти ме знаеш, Делчо, че аз не съм любител на никаква дипломация, на никакво хитроумство. Т. Влайков, Съч. III, 242. — Всичко ми е известно. — Филип затвори очи и мускулчетата на скулите му заиграха. — Търпение, такт, дипломация... Ем. Манов, БГ, 10.

— От фр. diplomatie.

Списък на думите по буква