ДЍПЛОМЕН

ДЍПЛОМЕН, ‑мна, ‑мно, мн. ‑мни, прил. 1. Който представлява диплома. Дипломно свидетелство.

2. Който се прави, изработва, изпълнява за получаване на диплома. В дипломния проект студентът трябва да покаже знанията, които е получил в процеса на цялото си обучение в института. ВН, 1960, бр. 2611, 4. След .. успешно полагане на всички предвидени изпити и дипломна работа, възпитаниците получават правоспособност .., която им дава право да заемат щатни длъжности. ОФ, 1950, бр. 1717, 2.

Списък на думите по буква