ДИПЛОМЍРАНЕ

ДИПЛОМЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от дипломирам и от дипломирам се. Дипломирането ми се отложи с една година.

Списък на думите по буква