ДИПЛО̀СВАНЕ

ДИПЛО̀СВАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от диплосвам1.

ДИПЛО̀СВАНЕ

ДИПЛО̀СВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от диплосвам2 и от диплосвам се.

Списък на думите по буква