ДИРЀКТЕН

ДИРЀКТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Книж. 1. Който е свързан с нещо направо, без посредник; пряк, непосреден, непосредствен. Тя избра номера на директния му телефон втори път и със запряло сърце зачака. Ст. Даскалов, СЛ, 516. Той вдигна слушалката на телефона и по директната линия влезе във връзка с някакъв човек в Самоков. А. Христофоров, О, 132. Докато унгарското степно говедо се счита като най-типичния директен потомък на дивото първобитно говедо в Европа — .. искърското говедо .. представлява една междинна форма, получена от кръстосването на това дългорого сиво степно говедо и късорогото .. говедо. Пр, 1952, кн. 5, 9. // Който се осъществява направо, без чуждо посредничество; пряк, непосреден, непосредствен. Мислех, че Борис и към мене ще се обърне с прозвище "колега", че той си служи с него, както със "земляк" и "апап" — конвенционални обръщения за директна връзка между селските хора, но се излъгах. Н. Хайтов, ШГ, 74. Ние имаме редица съображения, които не е нужно да ви излагам и по силата на които нашата директна намеса е изключена. Б. Райнов, ГН, 82-83. Очевидно директният телепатичен разговор, без външен посредник, беше известен на хората от тая планета. П. Вежинов, СП, 29-30. Родният му град Русе по това време е един от важните пунктове на страната .., а най-важното — най-директна връзка между поробена България и столицата на свободна Румъния — Букурещ. К. Тулешков, НЗ, 20.

2. Спец. За светлина — който идва направо от източника; пряк. Отсъствието на атмосфера на Луната е причина там да няма полусенки и разсеяна светлина. Където не пада директна светлина е пълен мрак. ВН, 1959, бр. 2512, 4. По тясната фасада на съпритежателския дом можеше да се съди, че апартаментите не са много големи. Къде тогава щеше да приеме толкова гости този нов богаташ? Сигурно в някое тясно вестибюлче със стари канапета и без директно осветление... Г. Караславов, Т, 10.

3. Спец. За превозно средство — който превозва стоки или пътници от мястото на тръгването до мястото на пристигането без прехвърляне. През една ноемврийска нощ на 1907 г. купих си на софийската гара за директния влак билет София — Венеция. Ив. Карановски, СбЦГМГ, 299. Семафорът бе вдигнат, влакът щеше да спре на трети коловоз — централния — и след осем минути престой да замине на изток, за да прикачи две директни каруци към бързия влак за София. Й. Радичков, ГП, 5. Директен рейс пътува между София и гара Костенец през Ихтиман. М. Гловня и др., Р, 134. Качихме се в директното купе за Видин. К. Митев, ПБ, 177.

◊ Директен хол. Спец. Хол, който има прозорци и се осветява от източника на светлина. Трите осеметажни блока ще бъдат снабдени с асансьори. В тях ще има по 4 апартамента на етаж, предимно двустайни, някои с директен хол. ОФ, 1955, бр. 3440, 1. Директна предавка. Техн. Предаване на въртящия момент, при което оборотите на задвижващия и задвижения вал са равни. Извиках на шофьора да кара на директна предавка при пълен газ.

— От лат. directus 'прав, изправен'.

Списък на думите по буква