ДИРЀКТНО

ДИРЀКТНО нареч. Книж. 1. Без посредничеството на някого или на нещо; пряко, непосредно, непосредствено. От услугите на фотографията се ползуват директно много хора. Й. Малиновски, ХФ, 71. От една седмица са включени в автоматичната телеграфна централа — телекс — 11 големи града на страната .. и по автоматичен път те могат да избират номера помежду си и директно да си разменят телеграфния трафик. ВН, 1960, бр. 2653, 1.

2. Без заобикалки, направо, пряко. Той продължава да пита все тъй просто в течение на още близо два часа. Трябва да му се признае, че води разпита умело, макар и твърде директно, и че прави всичко необходимо, за да не ми пресъхнат устата. Б. Райнов, НН, 316. — А защо не ми отговорите директно? — Много просто! — каза той. — Мъча се поне формално да спазвам инструкциите, които са ми дадени. П. Вежинов, СП, 14.

3. Направо, пряко. Холът на апартамента се осветява директно.

Списък на думите по буква