ДИРЕКТОРА̀Т

ДИРЕКТОРА̀Т, мн. няма, м. Рядко. Книж. Колегия от директори на голямо предприятие.

— От Ал. Милев и др., Речник на чуждите думи в българския език, 1970.

Списък на думите по буква