ДИРЕКТО̀РИЯ

ДИРЕКТО̀РИЯ1 ж. Истор. 1. Орган на изпълнителната власт, състоящ се от петима изборни директори, учреден във Франция от 1795 до 1799 г.

2. Колегия на ръководителите на отделни държави в дадени исторически моменти. Военните проблеми са поставени на четвърто, на последно място — след въпросите за Берлин, тристранната директория и икономическите проблеми. ЗЗ, 1958, бр. 3830, 3. Обсъден бе въпросът за тристранна директория в НАТО.

— От лат. directorium.

ДИРЕКТО̀РИЯ

ДИРЕКТО̀РИЯ2 ж. Нов. Информ. Списък от йерархично подредени имена на файловете, съдържащи се в паметта на компютъра; фолдър. В произволна нова директория запишете файловете от инсталациония диск на програмата Уиндоус. Кап., 2005, бр. 50 [ea]. Директорията съдържа нива от поддиректории с дървовидна структура.

— От англ. directory.

Списък на думите по буква