ДИРЀКТОРКА

ДИРЀКТОРКА ж. Жена директор (в 1 и във 2 знач.). Тя [Невянка] съединяваше свободната и естествена простота в обноските с някаква мечтателност и сантименталност на руската възпитаница, чела скришом от зорката директорка на пансиона Лермонтова и Байрона. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 28. Утренов започна да пише разказ, но когато директорката на списанието му поиска нещо по-длъжко, той го разтегна, .., вмъкна една нова героиня и предаде ръкописа. Г. Караславов, Избр. съч. II, 80. Всеки ден го търсеха по два-три пъти. Особено Ружа Орлова, новата директорка, тя като че нямаше друга работа: "Дядо Екиме, можеш ли да прескочиш за малко до фабриката?" К. Калчев, СТ, 17. Директорката на Дирекция "Международно сътрудничество" беше дългогодишна и опитна служителка.

Списък на думите по буква