ДИРЀКТОРСТВАМ

ДИРЀКТОРСТВАМ, ‑аш и ДИРЀ?ТОРСТВУВАМ, ‑аш, несв., непрех. Рядко. Заемам пост директор и изпълнявам служебните си задължения, свързани с него. Бащата на моята приятелка директорства в гимназията в нашия град вече двадесет години.

Списък на думите по буква