ДИРЀКТОРСТВАНЕ

ДИРЀКТОРСТВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от директорствам; директорствуване, директорство.

Списък на думите по буква