ДИРЀКТОРСТВО

ДИРЀКТОРСТВО, мн. няма, ср. 1. Длъжност на директор. Тома Велев, който е преместен от девическата гимназия в прогимназия тука, си е подал оставката. Не би ли било възможно да му се даде директорство на някоя прогимназия тука? Ив. Вазов, НПис., 167-168.

2. Управление, ръководство на директор; директорстване, директорствуване. По време на първото му [на Божан Ангелов] директорство ценно съдействие му оказал П. К. Яворов, по това време драматург на театъра. Ив. Богданов, СП, 41. От година и половина трупата, под директорството на Касапски, основателя ѝ, влачеше по градове — големи и малки — своето чергарско, необезпечено съществувание. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 78. Десет години по-късно организирана българска трупа дава своите представления под директорството на първия български драматически писател — Добри Войников. Н. Лилииев, ЛФ, 1956, бр. 2, 1.

Списък на думите по буква