ДИРЀКТОРСТВУВАНЕ

ДИРЀКТОРСТВУВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от директорствувам; директорстване, директорство. Неговото [на Б. Ангелов] директорствуване в Софийската народна библиотека .. се е оказало много полезно за развитието на този важен културен институт. Ив. Богданов, СП, 42.

Списък на думите по буква