ДИРЀКТОРША

ДИРЀКТОРША ж. Разг. Съпруга на директор (в 1 и 2 знач.). — Според мене това не е никакъв художник — съскаше жената на директора .. Нищо не знаете — рече историкът. — Оня, новият по рисуване, развали къта долу и каза, че нямало нужда от олтари .. — Ти чу ли го добре — скочи директоршата. Д. Бегунов, ГП, 58-59.

— Рус. директорша.

Списък на думите по буква