ДИРЕКЦИО̀Н

ДИРЕКЦИО̀Н м. 1. Кормило на шейна или на автомобил.

2. Разг. Шейна с кормило.

— От фр. direction. — От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1973.

Списък на думите по буква