ДИРИГЀНТКА

ДИРИГЀНТКА ж. Муз. Жена диригент. Многобройната публика бурно акламира голямата зряла артистка и младата даровита диригентка. ВН, 1961, бр. 3166, 4. За миг [Жени] се пренесе в гимназията, видя другарките си с бели якички и сред тях диригентка с цигулка в ръка. Диригентката е тя... Защо не? Значи ще свири? Б. Несторов, СР, 157. Младата енергична диригентка Недка Пашанова е избрала измежду работничките най-добрите 25 певици. ВН, 1960, бр. 2668, 4.

Списък на думите по буква