ДИРИГЀНТСТВО

ДИРИГЀНТСТВО, мн. няма, ср. 1. Муз. Специалност в консерватория, при която се подготвят диригенти. В Букурещ [Г. Димитров] учи диригентство и композиция, а в Лвов — хармония и композиция .. От 1929 до 1934 г. учи композиция и диригентство във Варшавската консерватория. Пеене VIII кл, 63.

2. Обикн. в съчет. с предл. под. Ръководене на колектив от музиканти (хор, оркестър, оперен или балетен състав и под.) при подготовка или по време на изпълнение на музикално произведение; дирижиране. Под диригентството на Едуард Колон била изпълнена за първи път на 19 март 1908 г. Испанската рапсодия, едно твърде живописно оркестрово творение. К, 1927, бр. 113, 3. Концерт на народния хор "Кавал" ще се състои под диригентството на Ат. Маргаритов. ВН, 1952, бр. 168, 4. Младежкият състав на оркестъра под диригентството на Ал. Попов и В. Казанджиев изнесе 9 концерта в предприятията. НК, 1958, бр. 47, 1.

Списък на думите по буква