ДИРИЖЬО̀РСТВО

ДИРИЖЬО̀РСТВО, мн. няма, ср. Остар. Диригентство. Подир обед трупата правеше последня репетиция на Отело, под дирижьорство на Касапски. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 78.

— Рус. дири?рство.

Списък на думите по буква