ДИРЛЍК

ДИРЛЍК, мн. няма, м. Диал. Щастлив, спокоен и изпълнен с взаимно разбирателство живот в дом, семейство; благополучие, щастие. Тебе Ганка, като не та люби, хубаво ще я откраднеш, ще я повлечеш, ами сетне какъв дирлик ще има в къщата ви и помежду ви? Ил. Блъсков, ЗК, 184. — Истинската обич никоги не остарява, стига сам мъж и жена да си уйдисат. Ами кога мъжа тегли на една страна, а жената на друга, какъв дирлик чакаш от нея къща? Д. Войников, КЦ, 26. Йопустяло ти ѝ имане / като си дирлик нямаме: / кога ни гости додеха, / ти тогаз ша са разсърдиш, / накриво ша ма изгледаш / гостите ша си изпъдиш. Нар. пес., СбГЯ, 76-77.

— Тур. dirlik.

Списък на думите по буква