ДИС

ДИС-. Представка за образуване на съществителни имена със значение: нарушаване, отрицание, отсъствие на нещо, напр.: дисбаланс, диспропорция, дисхармония и др.

Списък на думите по буква