ДЍСБАЛАНС

ДЍСБАЛАНС м. Книж. Липса, отсъствие на баланс, равновесие, хармония, съразмерност между различни страни на едно явление или между взаимосвързани процеси, явления, величини. Дисбаланс между производството и потреблението. Дисбаланс между вноса и износа.

Списък на думите по буква