ДИСЕРТА̀БИЛЕН

ДИСЕРТА̀БИЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Разг. Който е приго̀ден, подходящ за написване на дисертация. Дисертабилна тема. Дисертабилна работа.

— От рус. диссертабельный.

Списък на думите по буква