ДИСИДЀНТКА

ДИСИДЀНТКА ж. Нов. Полит. Жена дисидент. Тя [Евгения Иванова] е една от активните дисидентки преди 10. ХI. 24 часа, 2000, бр. 306, 13.

Списък на думите по буква