ДИСИДЀНТСТВАМ

ДИСИДЀНТСТВАМ и ДИСИДЀНТСТВУВАМ, ‑аш, несв. и св., непрех. Нов. Полит. Държа се като дисидент,извършвам дисидентска дейност. В. Д. е завършила журналистика. Дисидентства преди 1989 г., член е на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. 24 часа, 2000, бр. 302, 14. Единствено тогава [след пленума на 10. ХI. 1989 г.] дисидентстващият С. П. бе допуснат до страниците на партийната пропаганда с едно предложение за изложба на отминалото време. Елит., 25.

Списък на думите по буква