ДИСК

ДИСК, дѝскът, дѝска, мн. дѝскове, след числ. дѝска, м. 1. Предмет с форма на плосък кръг. Кормчията удари по медния диск, окачен на кърмата, и греблата с дружен, мощен замах разпениха водата. А. Дончев, СВС, 14. Бръснарят повдигна торбата си и Рангел напипа дебел железен диск. Д. Кисьов, Щ, 223. Над главите им летяха стотици хвърчащи конници и удряха някакви лъскави металически дискове, които пълнеха с ужасен шум цялата околност. Елин Пелин, ЯБЛ, 93. // Част от някаква машина, оръдие, уред и под. във вид на плосък кръг. Три лющилника теглеше машината му [на Алекси] и стоманените им дискове с мъка впиваха остриетата си в спечената земя на стърнището. А. Гуляшки, СВ, 50. — Първото нещо, което ще напечатим — думаше Илков и сочеше малка печатарска машина с валяк и голям черен диск, — е стачният бюлетин. Г. Караславов, ОХ III, 307. Портиерът завъртя диска на телефонния апарат, поставен на покритата с вестник масичка до прозорчето. Б. Болгар, Б, 64. Колелетата трополяха по неравното шосе и калените дискове тихо припява‑

ха. Кл. Цачев, ГЗ, 135. Обр. Очите му не виждаха нищо друго, освен блестящата синина на небето и под нея — открития и равен диск на степта. Й. Йовков, Ж, 1920, 43. Така, пред блесналия диск на Преспанското езеро, поетът се провиква: — "Не, Преспа е наистина една фантазия." БНТ, 1941, бр. 213-214, 5. // Видимата форма, кръглото очертание на Слънцето, Луната, планетите, при наблюдаването им от Земята. По време на пълни слънчеви затъмнения около закрития от Луната диск на Слънцето се наблюдава едно нежно, бисерносребристо сияние — слънчевата корона. Вселена 69, 72. Огненият диск на слънцето обагри мътните води на Суецкия канал. Ив. Мирски, ПДЗ, 203. Целият лагер бе обвит от гъсти облаци черен дим, през които дискът на луната добиваше медночервен цвят. Д. Димов, ОД, 207. Над тях широко се разстилаше небето, запазило сега само най-едрите си звезди, с белия и светъл диск на месеца пред тях. Й. Йовков, ПК, 121.

2. Спорт. Дървен кръг с метална обиколка и месингова сърцевина, използван като спортен уред за хвърляне. Съгласен съм да вземеш участие в игрите. Три ще бъдат те: хвърляне на копие, мятане на диск и трикратно надбягване. О. Василев, ЗЗ, 38. Още на другия ден корабът на новия ми стопанин потегли към Бяло море и спря в столицата на древна Елада — Атина. Там имаше огромно игрище, където млади хора мятаха дискове. А. Каралийчев, ТР, 151.

3. Воен. Магазин на ръчна картечница, автомат, в който се поставят патроните. Даскалът го следваше със затаен дъх и също беше готов да изпразни целия диск на автомата си, щом забележи и най-слабия опит за съпротива. Ив. Мартинов, ДТ, 236.

4. Прен. Спец. Предната част от главата на някои птици (бухал, кукумявка и под.), върху която се намират очите и клюнът. Младите [кукумявки] са по-интензивно кестенявокафяви и толкова гъсто напетнени отдолу, че изглеждат като изцяло кафяви с бели петна. Лицевият им диск само от вътрешната страна е бял, а отвън кафяв. Ц. Пешев и др., ФБ, 267.

5. Разг. Компактдиск. Паралелният внос на музикални дискове, видеокасети .., компютърни игри и програми беше обявен за нелегален с последните поправки в Закона за авторското право. Кап., 2002, бр. 38, 39. За рождения си ден той получи няколко диска на любимата си група.

6.Анат. Хрущялна тъкан между прешлените на гръбначния стълб.

Ѓ Твърд диск, съкр. диск. Нов. Техн. Диск с магнитно покритие в компютъра, който служи за записване и съхраняване на цялата информация в неговата памет. Възможностите на персоналните компютри се определят от живота на твърдите им дискове. СТ, 2000, бр. 33, 10. Отварянето на файловете с вируси автоматично води до изтриване на цялата информация в твърдия диск. 24 часа, 1998, бр. 54, 26.

— От гр. δ?σκος през фр. disque.

Списък на думите по буква