ДИСКВАЛИФИКА̀ЦИЯ

ДИСКВАЛИФИКА̀ЦИЯ ж. 1. Книж. Загубване на квалификация (умения, навици, знания) при изпълнение на някаква работа.

2. Книж. Обявяване някого за неспособен или недостоен да извършва дадена работа, да заема дадена длъжност, служба.

3. Спорт. Лишаване на спортист от правото му да участва в спортни състезания поради нарушаване на правила. В категорията "Перо" чехословашкият боксьор спечели двубоя поради дисквалификация на румънския състезател.

— От гр. δυς— 'раз' + квалификация.

Списък на думите по буква