ДИСКО̀НТ

ДИСКО̀НТ, мн. няма, м. Остар. Банк. Дисконто. Ако би някой поискал да ся заплати менителница преди няколко время до срока, то правдата иска да ся изключи из менителничната сума лихвения доход за в осталото время до преди срока .. Това ся нарича отбив от менителници или дисконт. Хр. Данов, ГПЧ, 280.

— От ит. sconto или англ. discount. — К. Кърджиев, Учебник по аритметика, 1892, 239.

Списък на думите по буква