ДИСКО̀НТЕН

ДИСКО̀НТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Банк. Само в съчет.: Дисконтна операция. Купуване на безлихвен дългов документ с ненастъпил срок за заплащане по цена в деня на купуването. Дисконтна политика. Съвкупност от мерки, с които централна емисионна банка регулира сконтовия процент при краткосрочните задължения.

Списък на думите по буква