ДИСКРЕДИТА̀ЦИЯ

ДИСКРЕДИТА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Подронване на авторитета и доброто име, с които някой се ползва, на доверието на другите към него; дискредитиране. Целта на тази клеветническа кампания е дискредатацията на партийния лидер.

Списък на думите по буква